Zarządzenie nr 141/2015

z dnia 30-09-2015 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 * Zarządzenie nr 29/2015 * Zarządzenie nr 86/2015 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 158/2015  *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 01.09.2016

Wprowadził: ns, 05.10.2015