Zarządzenie nr 140/2020

z dnia 31-08-2020 Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze administracji w pozostałej jednostce organizacyjnej (Wydawnictwo UŚ).
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 31.08.2020