Zarządzenie nr 139/2013

z dnia 04-10-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zgłaszania studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego do ubezpieczenia zdrowotnego".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 48/2008 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 161/2015 * Zarządzenie nr 18/2017 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 21.02.2017

Wprowadził: ns, 14.10.2013