Zarządzenie nr 139/2012

z dnia 26-09-2012 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zawierania za studentami umów dotyczących warunków odpłatności za studia.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 41/2006 * Zarządzenie nr 59/2008 * Zarządzenie nr 95/2009 * Zarządzenie nr 59/2010 * Zarządzenie nr 78/2011 * Zarządzenie nr 82/2011 * Zarządzenie nr 78/2012 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 26.09.2012