Zarządzenie nr 137/2020

z dnia 27-08-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 96/2020 * Zarządzenie nr 133/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 28.08.2020