Zarządzenie nr 135/2020

z dnia 26-08-2020 Rektora UŚ w sprawie zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 223/2020 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 16/2015 *
Tekst jednolity:

Wprowadził: ap, 27.08.2020