Zarządzenie nr 135/2019

z dnia 21-10-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania pomieszczeń oraz zamieszkiwania w Domach Asystenta Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 144/2018 * Zarządzenie nr 4/2019 * Zarządzenie nr 99/2019 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 22.10.2019