Zarządzenie nr 135/2013

z dnia 30-09-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru karty oceny pracy nauczyciela akademickiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 58/2013 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 15.10.2013