Zarządzenie nr 134/2020

z dnia 24-08-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczeń upoważniających pracodawcę do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie oraz oświadczeń upoważniających Uniwersytet Śląski w Katowicach do wykazania osiągnięć pracownika, dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 43/2020 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 168/2020 *

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ap, 26.08.2020