Zarządzenie nr 134/2018

z dnia 17-09-2018 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 21.09.2018