Zarządzenie nr 133/2019

z dnia 21-10-2019 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: "Jeden Uniwersytet - Wiele Możliwości. Program Zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 21.10.2019