Zarządzenie nr 133/2017

z dnia 13-09-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 36/2001 * Zarządzenie nr 53/2002 * Zarządzenie nr 49/2003 * Zarządzenie nr 64/2004 * Zarządzenie nr 40/2005 * Zarządzenie nr 39/2007 * Zarządzenie nr 67/2009 * Zarządzenie nr 44/2011 * Zarządzenie nr 178/2012 * Zarządzenie nr 133/2013 *

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 14.09.2017