Zarządzenie nr 132/2019

z dnia 14-10-2019 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pt. ”Przygotowanie kadry administracyjnej do realizacji efektywnego procesu adaptacji studentów zagranicznych na Uczelni w ramach Welcome&BeSafe Point” na podstawie umowy o finansowanie nr PPI/WTP/2018/1/00044/U/001 z dnia 6 grudnia 2018 w ramach Programu WELCOME TO POLAND, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Zmodyfikował: ns, 22.10.2019

Wprowadził: dk, 14.10.2019