Zarządzenie nr 132/2017

z dnia 13-09-2017 Rektora UŚ w sprawie realizacji projektu pt.: „W stronę nowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Treść:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: ns, 13.09.2017