Zarządzenie nr 13/2015

z dnia 27-01-2015 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 28.01.2015