Zarządzenie nr 13/2008

z dnia 06-03-2008 Rektora UŚ w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bielskiej 68 w Cieszynie.
Treść:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 01.06.2009