Zarządzenie nr 131/2019

z dnia 10-10-2019 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 7/2018 * Zarządzenie nr 25/2018 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 40/2021

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 11.10.2019