Zarządzenie nr 131/2018

z dnia 12-09-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 83/2018 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2018

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 27.11.2018

Wprowadził: dk, 13.09.2018