Zarządzenie nr 130/2019

z dnia 04-10-2019 Rektora UŚ w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 160/2012 * Zarządzenie nr 173/2014 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 04.10.2019