Zarządzenie nr 130/2017

z dnia 22-08-2017 Rektora UŚ w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Marketingu Politycznego.
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 61/2002 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: dk, 23.08.2017