Zarządzenie nr 129/2019

z dnia 01-10-2019 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń "HelpDesk".
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 03.10.2019