Zarządzenie nr 129/2018

z dnia 10-09-2018 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Kreatywny odkrywca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Prasak

Wprowadził: dk, 12.09.2018