Zarządzenie nr 127/2019

z dnia 01-10-2019 Rektora UŚ w sprawie wykazu pieczęci urzędowych używanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 03.10.2019