Zarządzenie nr 127/2017

z dnia 16-08-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Plebiscytu „Absolwent z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 4/2015 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: dk, 17.08.2017