Zarządzenie nr 126/2017

z dnia 03-08-2017 Rektora UŚ w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Danych Osobowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 07.08.2017