Zarządzenie nr 126/2013

z dnia 18-09-2013 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 142/2013 * Zarządzenie nr 182/2014 * Zarządzenie nr 111/2015 * Zarządzenie nr 69/2016 * Zarządzenie nr 136/2016 * Zarządzenie nr 104/2017 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 06.07.2017

Wprowadził: ns, 19.09.2013