Zarządzenie nr 125/2019

z dnia 01-10-2019 Rektora UŚ w sprawie określenia jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację poszczególnych kierunków studiów i innych form kształcenia.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 01.10.2019