Zarządzenie nr 125/2017

z dnia 02-08-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 22/2012 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 04.08.2017