Zarządzenie nr 125/2014

z dnia 01-08-2014 Rektora UŚ w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 142/2014 * Zarządzenie nr 24/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 13.04.2016

Wprowadził: ns, 01.08.2014