Zarządzenie nr 124/2018

z dnia 10-09-2018 Rektora UŚ w sprawie realizacji Projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 14.09.2018