Zarządzenie nr 124/2017

z dnia 21-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 62/2017 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 24.07.2017