Zarządzenie nr 123/2019

z dnia 30-09-2019 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację projektu pozakonkursowego pt. ”Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” na podstawie umowy z dnia 26 października 2018 nr PPI/PRO/2018/00029/U/001 w ramach Programu PROM - ”Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 01.10.2019