Zarządzenie nr 123/2017

z dnia 21-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji procesu zmiany siedziby Instytutu Fizyki.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 58/2017 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 24.07.2017