Zarządzenie nr 123/2014

z dnia 01-08-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej oraz administracji wydziałowej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 01.08.2014