Zarządzenie nr 122/2019

z dnia 30-09-2019 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowanym w ramach programu PROM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Wioletta Miśkiewicz

Wprowadził: ns, 01.10.2019