Zarządzenie nr 122/2017

z dnia 21-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 27.07.2017