Zarządzenie nr 122/2017

z dnia 21-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 119/2009 * Zarządzenie nr 114/2011 * Zarządzenie nr 126/2012 * Zarządzenie nr 201/2012 * Zarządzenie nr 136/2013 * Zarządzenie nr 192/2014 * Zarządzenie nr 108/2015 * Zarządzenie nr 41/2016 * Zarządzenie nr 114/2016 * Zarządzenie nr 64/2017 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 137/2017 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 21.11.2017

Wprowadził: ns, 27.07.2017