Zarządzenie nr 122/2015

z dnia 31-07-2015 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu użyczania przenośnego sprzętu komputerowego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 03.08.2015