Zarządzenie nr 12/2008

z dnia 21-02-2008 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 6/2001 * Zarządzenie nr 35/2001 * Zarządzenie nr 32/2003 * Zarządzenie nr 96/2003 * Zarządzenie nr 15/2004 * Zarządzenie nr 18/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 32/2011 * Zarządzenie nr 40/2013 * Zarządzenie nr 99/2015 * Zarządzenie nr 5/2018 * Zarządzenie nr 125/2020 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 21.08.2020

Wprowadził: mb, 01.06.2009