Zarządzenie nr 121/2017

z dnia 17-07-2017 Rektora UŚ w sprawie ustalenia siedziby Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terminu jej przeniesienia oraz pozostałych koniecznych przedsięwzięć związanych ze zmianą siedziby jednostki.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 17.07.2017