Zarządzenie nr 120/2020

z dnia 17-08-2020 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 * Zarządzenie nr 151/2019 * Zarządzenie nr 177/2019 * Zarządzenie nr 15/2020 * Zarządzenie nr 56/2020 * Zarządzenie nr 100/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 19.08.2020