Zarządzenie nr 1/2018

z dnia 04-01-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 98/2017 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 97/2019 * Zarządzenie nr 115/2019 * Zarządzenie nr 146/2019 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 07.11.2019

Wprowadził: ns, 05.01.2018