Zarządzenie nr 1/2016

z dnia 08-01-2016 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu Kampanii „Fundusz Prostudencki 2016”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Wprowadził: ns, 18.01.2016