Zarządzenie nr 1/2013

z dnia 02-01-2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego" oraz "Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 70/2010 * Zarządzenie nr 93/2010 * Zarządzenie nr 109/2011 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 08.01.2013