Zarządzenie nr 1/2008

z dnia 2008-01-04 Rektora UŚ w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim. .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 07.04.2009