Zarządzenie nr 119/2017

z dnia 14-07-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 oraz określenia regulaminu jej prac.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 109/2017 *

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Wprowadził: ns, 17.07.2017