Zarządzenie nr 119/2016

z dnia 18-11-2016 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 9/2016 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 153/2018

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 27.11.2018

Wprowadził: ns, 23.11.2016