Zarządzenie nr 119/2015

z dnia 29-07-2015 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 26/2005 * Zarządzenie nr 50/2005 * Zarządzenie nr 27/2006 * Zarządzenie nr 31/2007 * Zarządzenie nr 28/2008 * Zarządzenie nr 41/2009 * Zarządzenie nr 39/2010 * Zarządzenie nr 33/2011 * Zarządzenie nr 39/2013 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 83/2017 * Zarządzenie nr 99/2020 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Paweł Józefowski

Zmodyfikował: ns, 01.07.2020

Wprowadził: ns, 30.07.2015