Zarządzenie nr 119/2014

z dnia 31-07-2014 Rektora UŚ w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 21/2007 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 137/2016 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 01.08.2014