Zarządzenie nr 119/2013

z dnia 26-08-2013 Rektora UŚ w sprawie sporządzania i wydawania w Uniwersytecie Śląskim dyplomów doktora i doktora habilitowanego.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 178/2014 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 11.12.2014

Wprowadził: ns, 28.08.2013