Zarządzenie nr 118/2019

z dnia 17-09-2019 Rektora UŚ w sprawie rozkładu czasu pracy w 2020 roku dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 175/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 20.12.2019

Wprowadził: ns, 17.09.2019